03/04/2011

nan giải CSVN


Cù Huy Hà Vũ

bắt ông Cù gây bao rắc rối
khiến thế giới tự do quan tâm
làm cho phẫn nộ nhân dân
khởi lên cách mạng hoa sen thì phiền

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP