20/04/2011

đợi chờanh thương chị bỏ sao đành
chị chờ anh dẫu tóc xanh bạc màu
xác ai không phải anh đâu
bao năm hai mắt đỏ au chị chờ

* sau khi đọc Thành phố có người yên nghỉ của Hoàng Nga trên Quyênbook

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP