01/04/2011

nhớ Trịnh Công Sơn


Trịnh Công Sơn (1939-2001)

đôi khi lòng thấy nhẹ êm
chị hay hát nhỏ trong đêm nhạc tình
tim chị như có bóng hình
anh mặc áo rộng thùng thình ngồi nghe

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP