29/04/2011

chuyện Bùi Chátngười nọ bảo hắn gom giấy vụn
in ngoài luồng làm chuyện viển vông
tôi lại nghĩ trên tuyến văn hóa
mỗi cuốn in là một chiến công

* sau khi đọc Diễn từ nhận Giải Tự Do Xuất Bản IPA 2011 của Bùi Chát trên Da Màu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP