01/04/2011

phượng tímbạn gửi xem hình hoa phượng tím
bất giác buồn tôi tím tái lòng
mấy chục năm xa quê xa bạn
chạnh nghĩ mình sẽ chết tha hương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP