14/04/2011

dự trữ muốiem chẳng biết cái tin nước biển
bị nhiễm chất phóng xạ đúng không?
em trữ muối vì cán bộ Đảng
càng ngày quân muối mặt càng đông!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP