25/02/2011

bạo chúa


Moammar Gadhafi

hắn lộ ác tính hung thần
ra lệnh nổ súng vào dân nước mình
máu đổ dân vẫn biểu tình
càng thêm dũng khí hành trình đấu tranh
bạo chúa khi cuồng sát dân
báo hiệu triều đại suy tàn đến nơi
hắn tự đào huyệt thế thôi
làm sao thoát được lưới trời đã giăng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP