11/02/2011

sẵn sàng chếtnếu Mubarak không ra đi
người thanh niên trả lời quyết liệt
tôi sẵn sàng chết cho Ai Cập
có ai nghe không rúng động lòng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP