20/02/2011

chim hótba lô đồi núi quanh co
bỗng nghe chim hót líu lo tai mình
đi đâu này anh trai kinh
sao anh không ghé chợ tình Sapa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP