28/02/2011

ở Trung Quốcngười dân kêu gọi người dân
tụ tập dân chủ tinh thần biểu dương
chính trị bộ họp bất thường
làm sao cản gấp mùi hương hoa nhài

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP