08/02/2011

đổi nghềgặp lại hắn tình cờ trong quán
bắt tay nhau mừng rỡ hỏi han
sao bỏ báo đi làm bồi bàn
hắn nói chán nghề làm bồi bút

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP