27/02/2011

đừng vén tóc bayem ơi mặc kệ gió luồn
đừng cột tóc để vai buông tóc dài
em ơi đừng vén tóc bay
cứ để chúng trốn ra ngoài với anh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP