21/02/2011

thời sự Trung Quốc: cách mạng hoa nhài


hình: Reuters

cuộc cách mạng hoa nhài
làm thế giới rúng động
Trung Quốc vội vàng dựng
thêm tường lửa truyền thông

nhưng các mạng xã hội
vẫn kêu gọi biểu tình
tại các thành phố lớn
đòi cuộc sống an sinh

chúng tôi muốn cơm ăn
chúng tôi muốn nhà ở
chúng tôi muốn việc làm
chúng tôi muốn công bằng

những khẩu hiệu ước muốn
của người dân Trung Quốc
thật vô cùng đơn sơ
nhưng sức nổ khó ngờ

chủ tịch trung ương đảng
vội họp bàn kế sách
phải đối phó vấn đề
mọi biện pháp thích nghi

cho công an dàn trận
các địa điểm biểu tình
cho mật vụ lùng bắt
những trí thức dấn thân

trước cửa McDonald's
một sinh viên trẻ tuổi
bị công an hạch sách
vì cắm cành hoa nhài

một hành động biểu tượng
nhưng làm lãnh đạo lo
như mắc bệnh hoảng loạn
sợ cả một cành hoa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP