03/02/2011

ở giữa chợ hoachợ hoa năm nay đẹp vô kể
đủ loại hoa tươi khoe sắc màu
anh cạn túi thì thầm tai chị
mình về nhà nằm chúc tết nhau

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP