09/02/2011

bọn này ai biết chúngthời kinh tế bao cấp
khi trong nhà có đám giỗ kỵ
người dân nào dám cắt tiết gà nấu cơm cúng
thường phải giấu sạch lông
sợ cán bộ hàng xóm biết

thời kinh tế thị trường
theo định hướng xã hội chủ nghĩa
cán bộ ăn tô phở bò Kobe
giá khoảng 35 dollar
ra đường chui ngay vào xe Mercedes
sợ người dân trông thấy mặt

có ai biết bọn đạo đức giả này
gốc gác chúng ở đâu?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP