22/02/2011

câu hỏi thầy tôicác chế độ độc tài sụp đổ
do dân làm cách mạng hoa nhài
đến bao giờ dân ta vùng dậy
giành lại quyền làm chủ tương lai?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP