11/02/2011

có cần một năm mới?


hình: Tạp Chí Ẩm Thực

chấm dứt một chu kỳ cũ 365 ngày
không ai đếm nổi số người bị bắt
bị gán tội phá hoại an ninh quốc gia
âm mưu với các thế lực thù địch

bắt đầu một chu kỳ mới 365 ngày
vẫn với thói quen cũ thường lệ
công an tiếp tục đàn áp người
theo đúng bài bản từ trung ương chỉ thị

đã bao nhiêu chu kỳ 365 ngày
trôi qua trên đất nước nhiều tai biến
bao nhiêu năm dưới chế độ Cộng Sản độc tài
giấc mơ tự do chỉ là hư huyễn

năm mới vẫn một Đảng cũ trên ngôi
cán bộ đảng viên ăn trên ngồi trốc
dân sống bằng những khẩu hiệu mốc meo
và còn nguyên mối họa mất nước

nếu mỗi năm nối tiếp một chu kỳ
của những điều bất công điều ác
người dân bị tước đoạt nhân quyền
thì có ai mong chúc gì năm mới

có người dân nào thực sự an khang?
có người dân nào thực sự hạnh phúc?
chúng ta có cần năm mới nữa không
nếu chỉ cần ăn miếng bánh chưng?

* Sau khi đọc Năm Mới, chính chúng ta tạo ra những cơ hội mới của Hoàng Ngọc-Tuấn trên Tiền Vệ.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP