01/02/2011

cành đào


hình: DA

chị gửi cành đào trước nhà
cho cô bạn cũ làm quà mừng xuân
bạn chia tôi chút tình thân
blog tôi mới có một cành trổ hoa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP