10/02/2011

thầy nói với H.


hình: HongDV

thầy thấy anh người có thực tài
nhưng không phải là người hữu dụng
cứ phục vụ chế độ bất xứng
nghĩ cho cùng thấy uổng tài đi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP