06/02/2011

khỏi cần khảo tranhót vào mồm miếng ô mai quất
xong chàng ong ỏng hát nhạc xuân
nàng kêu lúc rướn cổ ngân
để em cởi áo khỏi cần khảo tra

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP