01/02/2011

canh bánh chưngcũng ráng ăn tết đàng hoàng
dù cho gia cảnh tềnh toàng thế thôi
gác chân chữ ngũ anh ngồi
chiều hăm chín tết canh nồi bánh chưng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP