26/02/2011

thuế Trung Quốc ở Tây Tạngthưa ngài chúng tôi sống hạnh phúc
nhưng không thích thứ thuế vỗ tay
làng này ai cũng như ai
phải vỗ tay đón các ngài giá lâm

* nhặt ý trong đoạn văn Thuế mới hay bài học đầu tiên sau khi mất nước do Trần Quốc Việt dịch lời kể của Đức Đạt Lai Lạt Ma đăng trên Bauxite Việt Nam.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP