13/02/2011

đọc sáchvừa đạp xe hắn vừa đọc sách
tỉnh bơ như không tiếc gì đời
sáng nào cũng đi làm như thế
mấy năm rồi đạp vẫn đến nơi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP