19/02/2011

quý kêai cũng sang trọng đàng hoàng
oai phong lẫm liệt các quan nước nhà
nghĩ buồn cho lãnh đạo ta
đối với Trung Quốc chỉ là quý kê

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP