23/02/2011

trên bãi vượt biênmệt quá em ngủ vùi trên cát
nằm co ro nép sát vào anh
mặt trời lặn ngoài khơi dần khuất
anh làm sao giữ nắng cho em

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP