14/02/2011

quà Valentineanh kể chị đến nhà chơi
lúc về tóc rụng nhiều nơi trong nhà
sợi nào anh cũng thiết tha
nhặt cất vào hộp như quà tình nhân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP