19/03/2011

bất minhnghe chuyện tòa án Trà Vinh
hỏi ai không thấy bất bình các quan
bắt người trẻ tuổi dấn thân
tranh đấu quyền lợi công nhân bỏ tù

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP