05/03/2011

xuẩn độngvì tham quyền cố vị và cuồng sát
mà bạo chúa Gadhafi
đã biến cuộc tranh đấu bất bạo động
cho tự do dân chủ của người dân
thành cuộc cách mạng đẫm máu
đã biến đất nước Libya
thành một bãi chiến trường
đã biến những người dân đi biểu tình
thành những chiến sĩ tự do
và đã biến chính hắn
thành một tên tử tội
thật đáng buồn thay!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP