03/03/2011

dở tạp chí Văncầm tờ tạp chí ố vàng
anh ngồi khẽ lật từng trang ngậm ngùi
bất giác mắt lóe niềm vui
đưa lên mũi ngửi giấy mùi tự do

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP