01/03/2011

mua rẻ cành đàođọc chuyện chờ mua rẻ cành đào
tôi nghĩ đến cành hoa dân chủ
nhiều người đợi canh mua giá rẻ
vì tin theo chủ nghĩa thời cơ

* sau khi đọc Mua đào chơi tết của Người Buôn Gió đăng trên blog của anh.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP