16/03/2011

quả thực liều mạngnếu tác giả cuốn Dị Hương
hay tác giả cuốn Hội Thề
hay một hội viên nào khác của Hội Nhà văn Việt Nam
dám viết một bộ tiểu thuyết lịch sử
qua đó những góc cực khuất
trong tâm lý của Hồ Chí Minh
bị đem ra rọi không thương xót
dưới ngọn đèn cực tím của sáng tạo
không chỉ những huyền thoại cách mạng
không chỉ những thủ đoạn chính trị thâm sâu
mà cả đời sống ái tình... nhiều bí ẩn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP