12/03/2011

thiên tai


Sendai, Japan (hình: Reuters/Yomiuri)

động đất đưa đến sóng thần
cả một dân tộc bàng hoàng thất kinh
chị nhìn màn ảnh truyền hình
thấy như biển khổ chính mình lênh đênh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP