27/03/2011

phụ đề hình nghệ thuậtmịn màng trắng muốt làn da
em tôi trân quý ngọc ngà tấm thân
nếu cảm vì để lưng trần
cho anh cạo gió đừng ngần ngại em

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP