16/03/2011

tiễn Phạm Công Thiện


Phạm Công Thiện (1941-2011); hình: Việt Báo

thuở tôi còn tuổi thanh niên
sách ông tôi đọc nhiều đêm một lèo
ông đi như lá bay vèo
tiễn ông tôi đứng nhìn theo ngậm ngùi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP