18/03/2011

dấu vết thời gian?


hình: Trường Sơn/Thanh Niên Online

sau chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979
ở Lạng Sơn nhân dân có dựng
một tấm bia chiến tích bằng bê-tông
đúc vỏn vẹn mấy dòng
sư đoàn 337 đã
đánh bại và chặn đứng
quân Trung Quốc xâm lược


không hiểu sao sau 30 năm
nhiều chữ bị xóa mất

người ta đổ lỗi dấu vết thời gian

đúng thật mưa gió lịch sử đã bào mòn
tình thần quốc gia của các quan Nam
trước sự hung hăng của lân bang phương Bắc
đã khiếp nhược không dám ghi lại
ngay cả một chiến công

may có người dân nào đó
vẫn nhớ mà đặt một bát hương
cho linh hồn các chiến sĩ trận vong

* Sau khi đọc bài Ai đục bỏ lòng yêu nước của Nguyễn Quang Lập trên blog Quê Choa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP