15/03/2011

chúng đang sợdo đâu chúng luôn luôn theo dõi
bắt những nhà bất đồng chính kiến
ngay cả người đang ốm
phải làm việc liên miên với chúng
do đâu chúng dựng thêm tường lửa
không cho dân tiếp cận các mạng tự do
do đâu chúng sai bè lũ tin tặc
cài mã độc đánh phá các diễn đàn dân chủ
do đâu chúng khủng bố bloggers
do đâu chúng ăn cắp điện thư
bôi nhọ các trí thức phản biện hàng đầu
do đâu chúng tìm mọi cách ngăn cản
viên chức ngoại giao nước ngoài
tiếp xúc với những nhà vận động dân chủ
do đâu chúng cấm ngăn và ngay cả hành hung
những người đến thăm cha Nguyễn Văn Lý
do đâu chúng bắt bác sĩ Nguyễn Đan Quế
một trí thức bất khuất đã gióng tiếng chuông
kêu gọi cuộc tổng xuống đường

do đâu chúng bắt cán bộ đảng viên
phải liên tục học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
phải đề cao cảnh giác rạn nứt nội bộ
trước sự tan rã của chủ nghĩa Mac-Lenin
do đâu chúng rải công an chìm
trên những đường phố chính ở Sài Gòn và Hà Nội
và trong các khuôn viên đại học
do đâu chúng cho công an diễn tập
mấy màn dùng dùi cui, chó nghiệp vụ
hơi cay, vòi rồng
đàn áp dân chúng biểu tình

do chúng sợ những đòi hỏi chính đáng
và thiết thực của nhân dân Việt Nam
quyền có cơm ăn áo mặc
quyền có nhà ở
quyền có việc làm
quyền có công lý
quyền tự do dân chủ
quyền tự do ngôn luận
quyền làm người
...

do chúng sợ nhân dân Việt Nam tranh đấu
chống tham nhũng các cấp
chống lạm dụng quyền thế
chống bất công xã hội
chống lạm phát giá cả
chống kiểm duyệt văn hóa
chống giáo dục tiêu cực
chống chiếm đoạt đất đai
chống đầu cơ bất động sản
chống phá hoại mội trường
chống thần phục ngoại bang
...

do chúng sợ vòng vây cách mạng dân chủ
đang xiết chặt lại dần
do chúng sợ sự hiện diện khắp nơi
của các mạng truyền thông xã hội
là nguồn tự do tư tưởng giao lưu
do chúng sợ giống quan thầy Trung Quốc
sợ lòng dân phẫn nộ
sợ cuộc cách mạng hoa nhài
đã lật đổ các chế độ chuyên chế độc tài
ở Trung Đông
như sóng thần sẽ tràn tới Việt Nam
cuốn phăng đi chính chúng

khối 8406 và những nhà vận động dân chủ Việt Nam
ở khắp nơi trong và ngoài nước
cũng biết đảng Cộng Sản đang sợ hãi
sẽ mất quyền lực độc tài đảng trị
sẽ mất hết tài sản vơ vét của nhân dân
họ cũng biết nếu họ để mất thời gian
là để mất cơ hội phục hưng tổ quốc
nên họ đã can đảm kêu gọi
mọi thành phần dân chúng xuống đường
ai cũng mong nhân dân Việt Nam sẽ đứng lên
sẽ đấu tranh dù có hy sinh
bằng phương pháp bất bạo động
bằng niềm tin vào chính nghĩa dân tộc
bằng sự thật
bằng lương tâm
tranh đấu giải thể chế độ độc tài cộng sản
thiết lập nền dân chủ đa nguyên
mục tiêu thắng lợi cuối cùng của cuộc cách mạng hoa sen

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP