26/03/2011

rùa già tâm sựquái! lão chỉ là loài thủy vật
trời đất thương cho được sống lâu
chứ có linh thiêng gì đâu chứ
mà quan nhân phải cúng với cầu

lão bệnh vì tuổi già sức yếu
phần cũng vì ô nhiễm hồ Gươm
quan nhân giữ hồ Gươm cho sạch
đỡ lở người lão rất biết ơn

chuyện lão nổi lên trên mặt nước
trúng mấy ngày lễ hội Thăng Long
chẳng chứng tri lòng thành gì sất
lão ngoi đầu vì hiếu kỳ suông

lão cũng xin nói thêm truyền thuyết
vua Lê dâng trả lại kiếm thần
là cho ngài Kim Qui thuở trước
lão chỉ là rùa giống thường dân

nước ta đang dầu sôi lửa bỏng
nhiều vấn đề đáng đặt trọng tâm
quan nhân xưng Cụ Rùa với lão
là gây điều mê tín dị đoan

lão chỉ có mấy lời tâm sự
chết là về với cát bụi thôi
thực ra vét lòng hồ không khó
có khó chăng là vét lòng người

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP