02/03/2011

tri ngộ


hình: KC

bạn ngỏ ý muốn đăng thơ lại
gửi cho hình bánh táo làm quà
ăn bằng mắt sao ta no bụng
no tấm lòng tri ngộ phương xa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP