13/03/2011

ở một góc quánthấy chị uống cà phê lặng lẽ
anh đã muốn xin phép cùng ngồi
lại sợ vỡ không gian riêng chị
nên chỉ thầm ánh mắt nhìn thôi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP