01/03/2011

hội thánh Chuồng Bò


Hội Thánh Chuồng Bò mừng Giáng Sinh 2010
(Hình: Radio Chân Trời Mới)

phúc người hiến tặng chuồng bò
để mục sư giảng đạo cho tín đồ
thờ phượng đức Chúa Ki Tô
và trong ơn Chúa sống nhờ thiện tâm

nhưng không yên với công an
vâng lệnh nhà nước xuống đàn áp dân
gán tội chống phá chính quyền
xong dùng bạo lực bắt giam vào tù

tín hữu không có mục sư
vẫn bị bách hại hầu như mỗi ngày
họ biết trông cậy vào ai
ngoài vào Thiên Chúa Ngôi hai trên trời

niềm tin họ chẳng đổi dời
vâng theo ý Chúa sống lời Chúa ban
ai nói hội thánh sẽ tan
không đâu hội vẫn vững vàng trong tim

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP