04/03/2011

tình yêu của Lưu Hiểu Batình em ánh sáng thanh cao
trong tù sưởi ấm tế bào của anh
anh nguyện dù bị ghiền tan
yêu em bằng những tro than của mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP