25/03/2011

đổi lồngcon chim được đổi lồng son
nghe như tiếng hót lại buồn hơn xưa
vì càng dằn vặt ước mơ
được tung đôi cánh tự do của mình

* sau khi đọc bài Những chiếc lồng khác cỡ của Tưởng Năng Tiến trên Bauxite Việt Nam

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP