24/03/2011

công dụng bông gònnhớ thời cộng sản mới vào
chồng chị uống rượu ngày nào cũng say
chê nhạc cách mạng không hay
lấy bông gòn bịt lỗ tai của mình

* sau khi đọc bài Những cây đàn vỡ của Tưởng Năng Tiến trên blog của ông.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP