17/03/2011

chuẩn úy ra trườngra trường sĩ quan bộ binh
ba lô anh đựng thơ tình viết tay
chờ anh đừng vội lấy ai
hòa bình anh ủi áo dài cho em

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP