19/03/2011

nghe kể một chuyện buồnnói sẽ mặc trong ngày đặc biệt
chị cất rương áo đẹp để dành
hôm nay anh lấy ra chiếc áo
để liệm cùng với xác vợ anh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP