09/04/2011

gửi Nguyễn Hữu (Bất) Chínhxin gửi thẩm phán mấy lời
đọc tên tôi nghĩ ông người thẳng ngay
ai ngờ ông loại công sai
xử án hãm hại hiền tài quốc gia

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP