04/04/2011

nói chuyện liên quannếu không ai thấy liên quan
chuyện Viện Kiểm sát nhân dân hại người
tặc Đảng cũng mong thế thôi
để chúng tiếp tục trên ngôi bạo quyền

* viết sau vụ xử TS Cù Huy Hà Vũ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP