06/04/2011

nuôi chữchàng chẳng nuôi mèo chó
lúc bỏ về hưu non
chỉ nuôi một bầy chữ
buồn hay thả đi rong

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP