21/03/2011

đáng giậncoi nước ta giống vườn sau
dã tâm của lãnh đạo Tàu gian ngoan
đáng giận quan chức Việt Nam
thần phục Trung Quốc nhưng đàn áp dân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP