29/03/2011

nhờ chịsống sót mười năm tù cải tạo
không chỉ nhờ anh tập khí công
còn nhờ chị băng rừng lội suối
đi thăm nuôi và động viên chồng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP